Geborgenheid

Bij kinderdagverblijf ‘Wereld van warm’ staat het welzijn van jullie kinderen voorop. We zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen bij ons.

 

Warmte

Onze verzorgers hebben veel ervaring met het werken met kinderen en maken er een prioriteit van om ervoor te zorgen dat uw kinderen een veilige, warme en comfortabele plek hebben om te spelen, leren en vrienden te maken.

Ontdekken

In een huiselijke sfeer bieden we jouw kind de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te ontdekken.

Een warme omgeving 

waarin we elk kind de wereld laten verkennen om de wereldburgers van morgen samen groot te brengen in een warme en verbonden gemeenschap waarin het kind de wereld kan ontdekken 

Een warme gemeenschap 

waarin we ouders ondersteunen en samen werken aan de toekomst van elk kind

Een warme werkgever 

die zorgt voor zijn personeel: betrokkenheid, goede werkomstandigheden en inspraak 

Een warme wereld 

waarin maatschappelijke en sociale projecten deel uitmaken van de werking in het kinderdagverblijf Bij de wereld van warm streven we ernaar om een warme, veilige en stimulerende omgeving te bieden voor ieder kind. Binnen ons beleid leggen we graag de nadruk op het aanbieden van zo veel mogelijk buitenspeelmomenten, en werken we graag rond duurzaamheid en gezonde voeding.


Dit zorgt voor:

Geborgenheid vanaf de eerste dag

De Wereld van Warm biedt uw kind een veilige, geborgen tweede thuis waar het helemaal zichzelf kan zijn. We werken elke dag volgens dezelfde routines met een vaste kinderjuf zodat uw kind weet wat er gaat gebeuren en vertrouwen opbouwt in haar/zijn dagelijkse Wereld van Warm.

Het bewustmaken van het ‘ik’

Vanuit die warme geborgenheid stimuleren we uw kind om eerst zichzelf te leren kennen : in de tuin de wolken zien, het gras voelen en ruiken, de vogeltjes horen. We houden rekening met hun snel groeiend lichaam en maken hen bewust van wat ze leuk vinden en wat niet, met welk speeltje ze het liefst spelen, waar ‘hun’ hoekje is enz

De start van de ontdekkingsreis

Aansluitend wordt uw kind aangemoedigd om te proberen, vraagjes te stellen, uit te zoeken wat werkt en wat niet, verwonderd te zijn en initiatief te nemen. Tegelijk wordt elke dag, heel de dag gebouwd aan hun zelfvertrouwen : wat gebeurt er als iets niet lukt? Hoe kunnen we dat samen oplossen? Wat kan je anders doen?

Ontdekkingsreis voor gevorderden

Peuters leren ook verbanden leggen en inschatten wat er gaat gebeuren, gelaatsuitdrukkingen herkennen, gedachten en gevoelens uitdrukken. Ze leren verschillende muziekgenres, het bestaan van toneel en film enz. Ze leren ook spelen met taal, het juiste woord koppelen aan het juiste begrip enz

Uw kind en de vriendjes

Uw kind groeit op middenin de Wereld van Warm tussen andere kinderen, met volwassenen. Hoe doe je dat? Wat is een evenwicht tussen je eigen zinnetje krijgen en goed liggen bij je vrienden? Hoe reageert het als een vriendje verdrietig is? Wat als ik met iets zit? Kortom uw kind leert hoe het vrienden maakt. En dat je samen meer kan waarmaken dan alleen.

nl_BENL