Politique de confidentialité

Privacybeleid – Wereld van Warm

Waarom?

Het doel van deze policy is om aan te geven hoe Wereld van Warm, gevestigd te Gasterbosstraat 4, 3540 Herk-de-Stad, België (hierna “Wereld van Warm” genoemd), uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in overeenstemming met de toepasselijke wetten, waaronder de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018.

Het is van groot belang voor Wereld van Warm om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Deze privacy policy voorziet u van alle benodigde informatie om een weloverwogen keuze te maken bij het gebruik van onze website en het verstrekken van persoonlijke informatie.

Door gebruik te maken van de Wereld van Warm website en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de inhoud van dit privacybeleid. Minderjarigen mogen alleen van deze online diensten gebruikmaken onder toezicht en met goedkeuring van hun ouders.

Toevoeging cameratoezicht:

Naast het gebruik van persoonsgegevens willen we u informeren dat Wereld van Warm ook gebruikmaakt van cameratoezicht in onze vestigingen om de veiligheid te waarborgen en fraude of misbruik te detecteren. Dit cameratoezicht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Privacywet en de AVG.

Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Wereld van Warm, BV in oprichting, gevestigd te Gasterbosstraat 4, 3540 Herk-de-Stad, België.

Welke gegevens worden verzameld en wanneer?

Wanneer u een account aanmaakt: geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mobiel nummer. Wanneer u het contactformulier invult: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer. Wanneer u een afspraak of rondleiding boekt via onze website: naam, voornaam, email, adres, telefoonnummer, locatie en eventueel notities. Logbestandgegevens: IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, aankopen, bestellingen, retours, enzovoort. Apparatuurgegevens: IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enz. Wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden en partners. Gegevens van minderjarigen: Wereld van Warm verzamelt enkel gegevens van minderjarigen wanneer hiervoor de toestemming van een ouder/wettelijke voogd is gegeven. Gegevens van professionele klanten en leveranciers of bedrijven waarmee we samenwerken: naast de hierboven vermelde gegevens houden we ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …).

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Wereld van Warm verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om het contract dat u afsluit met Wereld van Warm correct te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te kunnen houden van (klanten)voordelen, acties en dergelijke (gerechtvaardigd belang).

Wereld van Warm gebruikt uw gegevens met als doel:

Om u kinderen te kunnen inschrijven of zetten op een wachtlijst. Om ons Wereld van Warm voucherprogramma te kunnen uitvoeren: Wereld van Warm kent u als geregistreerde klant vouchers toe op basis van uw aankopen; deze vouchers kunnen worden ingewisseld voor een korting. Om met u te communiceren: Wereld van Warm wil u graag informeren over nieuwigheden, acties, wedstrijden, persoonlijke suggesties enz. Indien u liever geen direct marketing van ons ontvangt kan u dit melden aan ons Customer Care Center. Om onze diensten te analyseren en uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen. Door te weten wat onze klanten bekijken, bestellen, aanklikken enz. kunnen we de nodige analyses maken om onze producten en diensten te verbeteren. Om u te herkennen en onze dienstverlening te personaliseren: om u een aantrekkelijke beleving van onze website te kunnen bieden, wil Wereld van Warm deze voor u zo individueel mogelijk inrichten en voortdurend verbeteren. Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt. Wereld van Warm gebruikt uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren. Wereld van Warm gebruikt navigatiegegevens (log files, server logs, clickstream-data) voor systeembeheer, voor marktonderzoek, om de inhoud van de site te verbeteren en om informatie aan u te verstrekken. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van fiscale controle. Om misbruik en fraude op te sporen en te voorkomen en de veiligheid van de website te verzekeren: uw IP-adres wordt in bepaalde gevallen gelogd door de server om veiligheidsredenen.

Doorgifte van uw gegevens aan derden en beschermingswaarborgen:

Uw gegevens kunnen aan onze partners of leveranciers worden overgemaakt zodat zij u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op uw marketing prof

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan dit document. Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.
Contact:
Heeft u vragen? Dan kan u contact opnemen met ons Customer Care center via karen@wereldvanwarm.be.
U kunt ook contact opnemen met onze klantendienst op het volgende adres:
Wereld van Warm, BV in oprichting, Gasterbosstraat 4, 3540 Herk-de-Stad, België.
Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 05.12.2023.

fr_BEFR